+ 420 567 574 555
+ 420 605 717 470

info@at-ambulance.cz

Upozornění

Od ledna 2020 bude změna ordinačních hodin
Pondělí až pátek od  7:00 do 13:00.

Aktuálně objednáváme nové pacienty
od ledna 2020.

Vítejte

Ambulance ADIKTA s.r.o. je ambulantní zařízení, které se věnuje problematice návykových nemocí - závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách a nelátkovým závislostem jako je patologické hráčství. Další možností léčby a léčení jsou duševní stavy zejména v souvislosti s požívaním alkoholu a dalších návykových látek.

Ambulance je smluvní zařízení všech zdravotních pojišťoven 
a léčba je hrazena ze zdravotního pojištění.

Ordinační doba

Pondělí      7:00 - 12:00   12:30 - 15:30
Úterý         7:00 - 12:00   12:30 - 15:30
Středa       neordinujeme
Čtvrtek      9:00 - 12:00   13:00 - 19:00
Pátek         7:00 - 12:00

Diagnostika

Při vyšetření se zaměřujeme na jednotlivé příznaky a projevy v souvislosti duševním onemocněním dle mezinárodní klasifikace MKN-10.

Léčba

Nasazení psychofarmak v případě duševních stavů. Obvykle léčba návykových nemocí nevyžaduje nasazení léků.

Substituční léčba

V naši ambulanci léčime lidi závislý na opioidech substitucí buprenorfínem. Metadon naše ambulance neposkytuje.

Testování

Některé stavy vyžadují laboratorní vyšetření krve a moči, alkotester. 
Testy na drogy neprovádíme.

Edukace

Nejúčinnější způsob vysvětlení některých stavů pomocí tabule, obrázků, textů a her k docílení získání povědomí o svém zdravotním stavu nebo nemoci.

Psychoterapie

Součástí léčby je individuální psychoterapie, skupinová a rodinná terapie metodou dynamické a interpersonální psychoterapií.