MUDr. Juraj Tkáč

lékař ambulance

Narozen 1977

1996-2002 Jesseniova lekárska fakulta UK Martin 
2005 Atestace Psychiatrie 1.stupně
2008 Psychoterapie SUR
2008 Atestace Psychiatrie (normy EU)
2009 Atestace Návykové nemoci (normy EU)
2019 Data Protector Officer

Věnuji ​se léčbě návykových nemocí a psychických stavů, zejména v souvislosti s návykovými poruchami. Profesně se věnuji taky problematice zánětu jako možné příčině duševních stavů, výživě a jejich doplňkům, alternativní medicíně jako fytoterapie, homeopatie.
Věnuji se edukační činnosti, přednáším z oboru.
Zajímám se přírodní vědy a oblast IT.

22


let praxe​ od studiích

25000

dosud provedených vyšetření

2200

ročně kontrol 
závislých na alkoholu

2533

celkem aktivních
pacientů v ambulanci

Smluvní partneři ambulance

nabízíme

Možnosti ambulantní léčby ambulance ADIKTA s.r.o.

Diagnostika

Při vyšetření se zaměřujeme na jednotlivé příznaky a projevy v souvislosti duševním onemocněním dle mezinárodní klasifikace MKN-10.

Edukace

Nejúčinnější způsob vysvětlení některých stavů pomocí tabule, obrázků, textů a her k docílení získání povědomí o svém zdravotním stavu nebo nemoci.

Testování

Některé stavy vyžadují laboratorní vyšetření krve a moči, alkotester. 
Testy na drogy provádíme.

Léčba

Nasazení psychofarmak v případě duševních stavů. Obvykle léčba návykových nemocí nevyžaduje nasazení léků.

Substituční léčba

V naši ambulanci léčime lidi závislý na opioidech substitucí buprenorfínem. Metadon naše ambulance neposkytuje.

Psychoterapie

Součástí léčby je individuální psychoterapie, skupinová a rodinná terapie metodou dynamické a interpersonální psychoterapií.