+ 420 567 574 555
+ 420 605 717 470

info@at-ambulance.cz

Návykové nemoci

Duševní poruchy a poruchy chování způsobené požíváním návykových látek - akutní intoxikace, škodlivé požívání, závislost.

Alkohol

Pivo
Víno
Destiláty

Opioidy

Opium
Heroin, morfin
Metadon, buprenorfin

Stimulancia

Pervitin, Extáze
Taneční drogy
Amfetaminy