Organické poruchy

Deliriá
Demence
Poruchy paměti

Schizofrenie

Paranoidní schizofrenie
Schizotypální porucha
Schizoafektivní porucha

Afektivní poruchy

Deprese
Mánie
Bipolární porucha
Cyklothymie, Dysthymie

Neurotické poruchy

Panická ataka
Sociální fobie
Generalizovaná úzkost
Obsedantně kompulzivní porucha

Biologické stavy

Anorexie a bulimie
Nespavost
Stavy v souvislosti s graviditou a porodem

Poruchy osobnosti

Narcistická porucha
Emočně nestabilní porucha
Závislá porucha

Mentální retardace

Lehká
Středně těžká
Těžká

Dětská psychiatrie

Poruchy emocí a poruchy chování
Pomočování
ADHD

Kombinace

Duální diagnózy